Today: May 27, 2019

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सुचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७५/०३/१७)

यस गैरसरकारी संस्था एक्सन नेपालको लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आवश्यक पर्ने तपशिल बंमोजिमको सामान तथा सेवा पटक पटक वा एकै पटक खरिद गर्नूृ पर्ने भएकोले स्थायी लेखा नम्बर,मुल्य अभिवृद्घि बा संम्वन्धीत निकायमा दर्ता भएका फर्म/कम्पनी वा ब्यक्तीहरुले यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १ हप्ता भित्र (७ दिन भित्र) संम्वन्धीत निकायमा दर्ता भएको प्रतिलिपी, २०७३/७४ को कर चुक्ता वा नविकरणको प्रतिलिपी सहित कार्यालय समयभित्र सुची दर्ता गराउनुहुन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।
तपशिल
–  स्टेशनरी तथा मसलन्द सम्बन्धी विभिन्न सामानहरु
–  फर्निचर तथा फर्निसिङका विभिन्न सामानहरु
–  छपाइ सम्वन्धी कार्यहरु
–  वेभ साइट निर्माण सम्बन्धी कार्यहरु
–  विभिन्न तालिम तथा इन्जीनेरिङ परामर्स सेवा
–  विभिन्न इलेक्टोनिक सामाग्रीहरु
–  विपत उद्घार सामाग्री (एप्रोन,भिजिविलिटि ज्याकेट,हेलमेट,सेफ्टी बुट इत्यादि)
– हाडवयर संम्वन्धी सामाग्रीहरु
–  विभिन्न प्रकारका सफ्टवयर खरिद
–  सवारी साधनहरु भाडा सम्बन्धी सेवा
–  सुरक्षा गार्ड,सरसफाइ संम्बन्धी कार्य
–  कृषीजन्य सामाग्री(विभिन्न प्रजातीका बोटविरुवा,विउ विजन तथा कृषी औजारहरु)
–  बैकल्पीक उर्जा सम्बन्धी कार्य(सोलार बायो व्रिकेट,सुधारीएको चुलो)
–  विज्ञापन तथा प्रचार प्रचार संम्बन्धी कार्य
–  निर्माण कार्यको लागी स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरु (बालुवा,काठ,गिटि,ढुङ्गा)
–  होटल तथा रेस्टुरेन्ट संम्बन्धी सेवा
–  प्लाष्टिकजन्य सामाग्रीहरु
–  पोल्द्री सम्बन्धी कार्यहरु
–  water quality test kits / first aid kits box खरिद
– IEC material design and printing

–  होडिङ बोर्ड निर्माण सम्बन्धी कार्य
– विभिन्न तालिमहरु (Basic care and maintenance training to caretakers,Water Safety Plan Implementation Training)-  खानेपानी आयोजनाको इन्स्योरेन्स गर्ने कार्य
अन्य जानकारीहरु
–  म्याद नाघी पेश भएको वा रित नपुगेको निवेदन उपर कुनै कारबाही हुने छैन ।
–  सुचिकृत भएका फर्म तथा कम्पनीहरले सन्तोष जनक सेवा तथा सामान उपलब्ध गराउन नसकेको खण्डमासुचीबाट हटाउने अख्तियार संस्था लाइ हुनेछ ।
–  फर्म तथा कम्पनीबाट सुचीकृत हुनको लागि सार्वजनिक खरिद कार्यको लागि अयोग्य नभएको स्व घोषणा पत्र समावेश हुनुपर्नेछ ।
–  कम्पनी फर्म तथा संस्थालाइ सुचीकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पुण अधिकार यस संस्थामा रहनेछ ।

विस्तृत जानकारीको लागि
एक्सन नेपाल
नीलकण्ठ नगरपालिका बडा नं – ३,सुगमटोल,धादिङ
फोन नं – ०१०५२१०१२
इमेल –actionnepal.org@gmail.com

२०७५ असार १७ गते प्रकाशित

Leave a comment


Loading...

ताजा अपडेट