Today: May 23, 2019

तीन महिने सीपमूलक तालिम संचालन हुने सूचना

यस धादिङ पोलिटेक्निक इन्ष्टिच्यूट (CTEVT) द्धारा तपशिलमा उल्लेखित विभिन्न किसिमका ३ महिने सीपमूलक (३९० घण्टा) तालिम संचालन गर्न लागेको हुदाँ १८ वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेको तालिम लिन इच्छुक व्यक्तिहरुको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको व्यहोरा जानकारी गरिन्छ ।
तपशिल
तालिमको नाम
१. व्यूटिसियन
२. टेलरिङ (सिलाईबुनाई)
३. मेशन
४. बेमौसमी तरकारी उत्पादन तालिम
५. हाउस वाइरिङ (इलेक्ट्रिसियन )
६. सामुदायिक पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता
७. मोटरसाइकल मर्मत
शैक्षिक योग्यता : साधारण लेखपढ गर्न सक्ने
आवश्यक कागजात :
– नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि १ थान
– शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि १ थान
– अन्य तालिम तथा अनुभवको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि १ थान
– पासपोर्ट साइजको फोटो ४ थान
– लिखित निवेदन १ थान
फाराम पाउने स्थान : धादिङ पोलिटेक्निक ईन्ष्टिच्यूट, गजुरी -१, धादिङ
फाराम भर्ने मिति : २०७५/११/०५ देखि २०७५/११/२० गते सम्म मात्र ।
पुनश्च : तालिम संचालन हुने समय, मिति स्थान पछि प्रकाशन गरिनेछ ।
सम्पर्क : धादिङ पोलिटेक्निक ईन्ष्टिच्यूट (प्रशासनिक भवन) गजुरी १ धादिङ
फोन नं ०१०४०२१३८, मोबाइल नम्बर : ९८४८०२११५४, ९८४८३०२४५७, ९८४२९९२००२

२०७५ फागुन १३ गते प्रकाशित

Leave a comment


Loading...

ताजा अपडेट