Tue. May 21st, 2024

मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन, तर नमरेको प्रहर हुँदैन

मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन, तर नमरेको प्रहर हुँदैन…
https://www.youtube.com/watch?v=rWqW8fRkpgE

About The Author

Loading...

अन्य समाचारहरु: