Sun. Jun 16th, 2024

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मितिः२०७१। १०।१७

नेपाल सरकार तथा स्वीस सरकार वीचको दुई पक्षीय सम्झौता अनुरुप,श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा हेल्भेटास स्वीस ईन्टरकोअपरेसन नेपालद्धारा संयुक्तरुपमा कार्यान्वयन गरिएका, सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (SaferMigration Project), “सामी” को लक्ष्य कसैलाई पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि उत्साहित वा हतोत्साहित गर्ने नभई, वैदेशिक रोजगारीमा जाने निर्णय गरेका ब्यक्तिहरुको प्रयासलाई सुरक्षित तथा उपलब्धिमूलक बनाउन सहयोग पु¥याउनु रहेकोछ । आ.ब. २०७१।७२ देखि यस धादिङ जिल्लामा सञ्चालन गरिएको सामी परियोजना अन्तर्गतको विभिन्न क्रियाकलापहरुको कार्यान्वयन तथा सञ्चालनको लागि, साझेदार संस्था आवाज अभियान नेपाल अन्र्तगत निम्नानुसारको जनशतिको आवश्यकता रहेको हुनाले अनुभवीनेपाली नागरिकहरुबाट तल उल्लेखित पदहरुका लागि दरखास्त आब्हान गरिएको छ ।
१. पद  कार्यक्रम संयोजक (१ जना)
आवश्यक योग्यता तथा अनुभव :   मानवीकी तथा सामाजिक संकाय, अर्थशास्त्र, कानून वा सो सरहकोस्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा ३ वर्षको,खास गरी नेतृत्वदायीतथा समन्वयात्मक कार्यानुभव भएको।

सम्वन्धित सरोकारवालाहरुसंग राम्रो समन्वय गर्न सक्ने, आम सञ्चारका बारेमा अनुभव भएको, तालिममा सहजीकरण गर्ने शीप,MS Word, Excel, Power point को दक्षता भएको साथै इमेल, इन्टरनेट चलाउन सक्ने, स्थानीय भाषा बुझ्ने र बुझाउन सक्ने हुनुका साथैनेपाली तथा अंग्रेजी भाषामा प्रतिवेदन लेख्ने शीप भएको ।

आवश्यक कागजातहरु : माथि उल्लेखित योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुले नेपाली नागरिकताको फोटोकपी, कम्तीमा पनि २ जना सन्दर्भ व्यक्तिहरुको नाम र सम्पर्क फोन नम्वर सहितको ब्यक्तिगत विवरण तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको फोटोकपीसहित, प्रष्ट रुपमा पद उल्लेख गरिएको निवेदन ।

नोट : प्रारम्भिक छनौटमा परेका उम्मेदवारहरुलाई मात्र लिखित, मौखिक तथा प्रस्तुतीकरणको प्रक्रियामा समावेश गरिने छ । साझेदार संस्थाको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ । अवसरबाट बञ्चितिकरणमा परेका समुदायहरु खासगरी, महिला, दलित, जनजाती, मधेशी तथा अल्पसंख्यक वर्गका उम्मेदवारहरुको समावेशीकरणको लागि सकारात्मक विभेदको प्रक्रृया अवलम्बन गरिनेछ ।

दरखास्त दिने अन्तिम मिति  : यो सूचना प्रकासित भएको मितिले १०्र दिन, (२०७१ माघ २७ गतेको बेलुका ५ः०० बजे ) भित्र ।
विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क ठेगाना  :  आवाज अभियान नेपालका, पुच्छारबजार धादिङ,फोन नं ०१० ५२०९६६
ईमेल [email protected]

About The Author

Loading...

अन्य समाचारहरु: