Tue. Jul 16th, 2019

सामुदायिक स्वयंसेवक आवश्यकता


DFID र VSO नेपालको सहयोगमा, आसमान नेपालद्धारा संचालित बहिनी शिक्षाको लागि दिदी कार्यक्रम – भाग २, धादिङ जिल्लाको १३ वटा विद्यालयमा संचालन हँुदै आइरहेको छ । यस परियोजना अप्रिल २०१७ देखि मार्च २०२१ सम्मको लागि रहनेछ र सोहि परियोजनालाई सुचारु रुपमा अगाडि बढाउनको लागि निलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ७ मा परिक्षणको (Piloting) रुपमा SOCIAL ACTIONS ON RESILIENCE, SOCIAL ACCOUNTABILITY AND COMMUNITY LED MITIGATION WORK  समुदाय र विद्यालयमा संचालन गर्नुपर्ने हुँदा एक सामुदायिक स्वयंसेवकको आवश्यकता परेको हुनाले यस सूचना मार्फत आवश्यक योग्यता पुगेका निवेदकहरुले सामुदायिक स्वयंसेवकको लागि निवेदन पेश गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।
पदः सामुदायीक स्वयंसेवक(समाज परिचालन)
आवश्यक संख्याः
समयअवधि : ३१ मार्च २०१९ सम्म
प्रमुख काम तथा जिम्वेवारीहरुः
१.WASH  जिविकोपार्जन, लैगिंक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण र विपत व्यवस्थापन
न्यूनिकरणका क्षेत्रहरुको आवश्यकता पहिचान गरि समुदाय तथा समुदायमा आधारित संगठनजस्तै (महिला समुह,युवा समुह) लाई परिचालन गर्ने ।
२.टोल, वडा, गाँउपालिका, नगरपालिका लगायतका सरोकारवालाहरुसगंको समन्वयमा सामाजिक परिचालन कार्ययोजनाको अध्यावधिक ढांचा तयार पार्ने । गुणस्तरिय योजना कार्यन्वयनका लागि लाभान्वित वर्गको आवश्यकता पहिचान गरि परिवर्तन सुनिश्चित भएन भएको मापन गर्ने ।
३.लाभान्वित वर्गसम्म विभिन्न क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलापहरु, चेतनामुलक क्रियाकलाप, ज्ञान सिप तथा सुचनाको आदानप्रदान, औपचारिक क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलापहरु सामाजिक रुपमा परिचालन भए नभएको एकिन गर्ने ।
४.क्षमता अभिवृद्धि मुलक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने ।
५.कार्यक्रम दस्तावेज अनुसार दृश्य झल्कने गरी आवश्यकतामा आधारित सर्वेक्षण तथा मुल्याङ्गन गर्न सहयोग गर्ने । जस्तैः सामाजिक सम्भावयता अध्ययन, घरधुरी सर्वेक्षण, VCA,PRA\RRA आदि ।
६.लक्षित क्षेत्रमा निर्माण तथा जिविकोपार्जनसंग सम्बन्धित क्रियाकलापहरुको अनुगमन गर्नका लागि प्राविधिक टोलीलाई सहयोग गर्नुका साथै कार्यक्रम व्यवस्थापकलाई कार्ययोजना निर्माण, अभिमुखिकरण तथा तालिम सम्बन्धित क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने ।
७. समुदायका व्यतिmहरु तथा लाभान्वित वर्गहरुको सहभागिता सहित सामुदायिक काममा सरिक गराउन तथा अपनत्वबोध हुने गरि क्रियाकलापको रुपरेखा तयार पार्ने ।
८.टोल, वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने विभिन्न अभियानहरुमा समुदायका व्यतिmहरुलाई परिचालन गर्न मुख्य भुमिका निर्वाह गर्ने ।
९.टोल, वडा, गाँउपालिका, नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने विभिन्नतालिम, कार्यशाला गोष्ठि आसमान नेपालको तर्फवाट सहभागिताजनाई आवश्यकता अनुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने ।

१०. एकै प्रकृतीको कार्यक्रम सञ्चालन नहोस भन्ने हेतुले स्थानीय तहमा रहेका विभिन्न सरोकारवालाहरुसगंको समन्वय मजबुत बनाउने ।
आवश्यक योग्यता
१. स्नातक तह उतीर्ण भएको हुनुपर्ने र समाजिक परिचालनमा न्युनतम एक वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने,
२..राम्रो संञ्चार सीपभएको हुनुपर्ने,
निवेदकले आपmनो निवेदनको साथै आपmनो CV, प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि, पासपोर्ट साइज फोटो एउटा र नागरिकताको प्रतिलिपि पनि पेश गर्नुपर्ने छ । महिला, दलित, जनजाति तथा स्थानियलाई विशेष प्राथमिकता दिइने छ ।
नोट : निवेदन पेश गर्नको लागि अन्तिम मिति २ मंसिर २०७५ रहेको छ । समय तोकिएको दिनभन्दा पछि निवेदनआएमा स्वतनिवेदन रद्ध हुनेछ ।
निवेदन, आसमान नेपाल धादिङको ईमेल id:aasamandhading2018@gmail.com पठाउन सक्नुहुनेछ र आसमान नेपाल धादिङको कार्यलयमा पनि पेश गर्न सक्नुहुनेछ ।
कार्यलयको ठेगाना
आसमान नेपाल
बीचबजार, सुगम टोल
धादिङबेसी
सम्पर्क नंः०१०–५२१२२१

२०७५ कात्तिक १८ गते प्रकाशित

 

Loading...