Fri. Oct 18th, 2019

नीलकण्ठ नगरपालिकाको बजेट १ अर्ब आठ करोड ११ लाख


१० असार, धादिङ–


नीलकण्ठ नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा रु एक अर्व आठ करोड ११ लाख बजेत विनियोजन गरेको छ । मंगलबार नगर उपप्रमुख मनराज भण्डारीले नगरसभामा चालु खर्च तर्फ रु ७६ करोड ११ लाख ४६ हजार तथा पुँजिगत खर्च तर्फ रु ३१ करोड ९९ लाख ५४ हजार रकम विनियोजन गरेका हुन् ।

नगरपालिकाले सडक तथा खानेपानी लाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । जसमा सडक तर्फ रु १० करोड ८० लाख तथा खानेपानी तर्फ रु ७ करोड विनियोजन गरिएको छ । लक्षित बर्गको हितका लागि पुर्वाधार विकास तर्फ दलित छात्रावासका निर्माणका लागि आवश्यक रकम रु ३४ लाख, नेपाल सरकार वा अन्य विकास साझेदार संघ संस्थाबाट साझेदारीमा विकास निर्माणको कार्य गर्ने प्रस्ताव प्राप्त भएमा यस कोषबाट रकम खर्च गर्ने गरी समपुरक कोषमा रु १ करोड, कृषि र पशुपालन व्यवसायको बिमा, सेवा प्रवाह तथा विस्तार एवं प्रवर्धन, शिक्षा ,खानेपानी स्वास्थ्य तथा सरसफाई, खेलकूद, संस्कृति, पर्यटन लगाएतका सवै क्षेत्रको विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

समाजमा उपेक्षित र उत्पीडित अवस्थामा रहेका तथा लक्षित वर्गहरु महिला, बालबालिका, दलित, आदिबासी जनजाति, मुश्लिम, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग लगाएतका वर्गहरुको सशक्तिकरण र विकासका लागि रकम विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक विकासको क्षेत्रमा रु दुइ करोड एकतिस लाख बाह्र हजार, सामाजिक विकासको क्षेत्रमा रु पचास करोड चालिस लाख चौरासी हजार, पुर्वाधार विकासमा रु एकतिस करोड एकचालिस लाख छयानन्बे हजार, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा रु एक करोड तीस लाख, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाहमा रु एकाउन्न लाख, वित्तीय व्यवस्थापन र सुशासनको क्षेत्रमा रु बाइस लाख, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चको लागि एक्काइस करोड छत्तीस लाख पचास हजार र कार्यालयको स्थिर सम्पत्ती प्रप्तिमा रु सन्ताउन्न लाख अन्ठाउन्न हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

नगरपालिकाले नगरको विकासका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि जनताका राय सुझावका आधारमा प्रस्तुत गरिएको मेयर भीमप्रसाद ढुङगानाले बताए । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, समाजमा उपेक्षित र उत्पीडित अवस्थामा रहेका तथा लक्षित वर्गहरु महिला, बालबालिका, दलित, आदिबासी जनजाति, मुश्लिम, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग लगाएतका वर्गहरुको सशक्तिकरण र विकासका लागि रकम विनियोजन गरेको छ ।

२०७६ असार १० गते प्रकाशित

Loading...

अन्य समाचारहरु: