Tue. Mar 2nd, 2021

सहयात्री समाज नेपाललाई कर्मचारी आवश्यकता

धादिङ

( पुन : सूचना प्रकासित मिति :– २०७७ माघ ८ गते)


त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, धादिङ र हेफर प्रोजेक्ट नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सहयात्री समाज नेपालद्वारा “कृषि तथा पशुवस्तु उत्पादन र बजारीकरण साझेदारी परियोजना” संचालनका लागि तपशिलमा उल्लेखित पदका कर्मचारीहरुको आवश्यकता भएकाले २०७७ पौष २९ गते सूचना प्रकाशन भई ७ दिनको समय प्रकाशन भएकोमा हाल ४ दिनको समय थप गरीएकोले पुन: यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
पद : प्राविधिक संयोजक
संख्या : एक(१) जना
महिला/पुरुष : महिला र पुरुष दुबैका लागि
योग्यता र प्रथामिकता : – कृषि/भेटनरी विषयमा जे.टि.(JT) उत्तिर्ण गरी सम्बन्धीत विषयमा कम्तीमा ३ वर्षको कार्यानुभव भएको ।
– कृषि तथा पशुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्राविधिक तथा सिर्जनात्मक दक्षता भएको ।
– स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवालासंग समन्वय र सहकार्य गरी कार्य गर्न सक्ने ।
– प्राविधिक तालिमको आयोजना, संञ्चालन तथा फिल्ड अनुगमन गर्न सक्ने ।
– कम्प्युटर (micro-soft word, excel, power point, internet) सम्वन्धी दक्षता भएको ।
– प्राविधिक संयोजक परियोजना क्षेत्रमा (field based) बस्नुपनेर्छ ।

निवेदन पेश गर्ने मिति र स्थान र आवश्यक कागजात,
– निबेदनको साथमा आफ्ना शैक्षिक प्रमाण पत्र, नागरिकता, कार्य अनुभवको प्रतिलिपी ,र वायोडाटा (सि. भि.) अनिबार्य रुपमा पेश गनु पर्ने छ ।
– मिति :– २०७७ माघ ११ गते ४ बजे सम्म मात्र
– स्थान :– सहयात्री समाज नेपालको कार्यालय, सुन्दर नगर धादिङ ।
–सम्पर्क नं. :– ०१०५२१३४४
– दरखास्त संस्थाका कार्यालयमा बुझाउन वा संस्थाको इमेल ठेगाना sahayatrisamaj@gmail.com,radhika2066@gmail.com मा पठाउन सक्नु हुनेछ
परिक्षाको किसिम :– लिखित र मौखिक दुबै ।
नोट : प्रारम्भीक छनौटमा परेका उम्मेद्वारहरुलाई मात्र लिखित परिक्षामा समावेश गराईनेछ । रित नपुगेका, म्याद नाघि आएका दरखास्त उपर कुनै कारवाही गरिने छैन ।

२०७७ माघ ८ गते प्रकाशित

Loading...