Wed. May 25th, 2022

दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सुचना

(पहिलो पटक सूचना प्रकाशित मितिः २०७९ बैशाष ७)
सामुदायिक उत्थान पद्दतिका लागि मञ्च (फोकस नेपाल) धादिङ द्वारा हेफर इन्टरनेश्नल नेपालको सहयोगमा धादिङ र नुवाकोट जिल्लामा संचालित पशु बस्तुको मुल्य श्रृखलामा आधारित साना किसानहरुको संस्था सवलिकरण परियोजना SLVC-II अन्तर्गत परियोजना कार्यक्षेत्रका लक्षित सामुदायिक कृषि तथा पशु उधमी CAVE हरुलाई उपलब्ध गराउनका लागि तपशिल अनुसारका प्राबिधिक औजार तथा सामाग्रिहरु खरिद गर्नुपर्ने भएकोले तोकिएको गुणस्तर अनुसारको न्यूनतममुल्यमा सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउन इच्छुक कृषि तथा पशु सामाग्रिहरुको सप्लायर्सहरुबाट यो सुचना प्रकाशित भएको मिति ७ दिनभित्र संस्थाको दरभाउपत्र पेश गर्नु हुन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

SNParticularSpecificationQuantity (Set)
1Burdizzo castrator (small)Materia: Stainless steelColor: SilverSize: 12 inches6
2Burdizzo castrator (Large)Materia: Stainless steelColor: SilverSize: 19 inches6
3Cool boxVaccine carrier boxVaccine storage capacity: 1.6 lit4 icepacksWeight – empty (with empty icepacks): 2.2 Kgs.5
4CMT kit (CMT Paddle and reagent)  CMT paddle:Use: diagnosis of mastitis in dairy cowsMaterial: PlasticTotal Chamber: 4CMT reagent – 1 bottle (500 ml)7
5Surgical items Set  I.         Scissor-2 piece Type: StraightMaterial: Stainless steelForceps-2 piece (Tissue forceps – 1 piece & Artery forceps – 1 piece)Material: Stainless steel Pic: Tissue Forceps Pic: Artery Forceps Scalpel handle (B P handle)- 1 pieceMaterial: Stainless steelSize: 4 Pic: Scalpel handle Scalpel blade -6 pieceStainless steel  Pic: Scalpel blade8
Loading...

अन्य समाचारहरु: