Thu. Jun 30th, 2022

कार्यपालिका र जिल्ला समन्वयमा पनि तालमेल गर्न गठबन्धनको निर्देशन

sf7df8f}F, !^ h]7M ;Qf u7aGwg bnsf] a}7s afn'jf6f/df ;f]daf/ a;]sf] ;Qf u7aGwg bnsf] a}7s . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f÷/f;;

काठमाडौं– सत्तारुढ गठबन्धनले स्थानीय कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको आसन्न निर्वाचनमा पनि तालमेल यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न गठबन्धन बैठकले स्थानीय निर्वाचनको समिक्षा गर्दै कार्यपालिका र जिल्ला समन्वयनको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन दलहरुबीच सहकार्य जारी राख्ने निर्णय गरेको हो ।

ती निर्वाचन गठबन्धन दलहरुबीच तालमेल सार्थक बनाउन प्रदेश र जिल्ला समितिहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।

Loading...