Thu. Jun 13th, 2024

सरकारी / सार्वजनिक र खोलाको जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धी सार्वजनिक सुचना

यस नीलकण्ठ नगरपालिकाको मिति २०७९/०४/१४ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार धादिङवेशी बजारक्षेत्र, बजार क्षेत्रमा पर्ने थोपाल खोला, अरुण खोला, र आसी खोलाको सिमा तथा आसपासका सरकारी सार्वजनिक जग्गाको रेखार्कन गरि खोला तथा सडकको मापदण्ड तोके्र कार्य हुन लागेको हुदाँ सरकारी / सार्वजनिक जग्गा र खोलाको जग्गामा पर्खाल, घर टहरा निर्माणकार्य तथा अतिक्रमण कार्य तत्काल बन्द गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ । अन्यथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४१ को उपदफा १ र २ वमोजिम भत्काउन लागे खर्च समेत सम्बन्धित निर्माण कर्ताबाट असुल उपर गरि नियमानुसार कानुनी कारवाही गरिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

दिनेशराज पन्त
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

About The Author

Loading...

अन्य समाचारहरु: