Fri. Jul 19th, 2024

कर्मचारी आवश्यकता

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७२।०४।३०)

परिवर्तनका लागि प्रतिवद्ध समाज (कोसोक) नेपालले अक्सफामको साझेदारीमा धादिङको सत्यदेबी र त्रिपुरेश्वर गाविसमा सञ्चालन गर्न लागिएको खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रमका लागि तपशील कर्मचारीहरु आवश्यकता परेकोले निम्नानुसार योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुबाट प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन (सात दिन) भित्र आवेदन दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

तपशिल
क्र सं                     पद                                    पदसंख्या                         न्यूनतम योग्यता
१. पब्लिक हेल्थ प्रमोशन अफिसर                      १                              स्नातक, पब्लिक हेल्थ सम्बन्धित

                                                                                                    विषयमा २ वर्ष कार्य अनुभवीलाई ग्राह्यता
२. पब्लिक हेल्थ सहायक प्रमोशन अफिसर       २                        +2  उत्तिर्ण सम्बन्धित विषयमा १ वर्ष

                                                                                                   कार्य अनुभवीलाई ग्राह्यता
३. सहायक इन्जिनियर                             २                          डिप्लोमा, सिभिल इन्जिनियर सम्बन्धित

                                                                                             विषयमा १ वर्ष कार्य अनुभवीलाई ग्राह्यता

४. अनुगमन, मुल्यांकन, जवाफदेहिता सिकाई एवं दस्तावेजीकरण अधिकृत
१ स्नातक तह उत्तिर्ण सम्बन्धित विषयमा १ वर्ष कार्य अनुभवीलाई ग्राह्यता
५. कम्यूनिटि टेक्निसियन २ खानेपानी जडान तालिम प्राप्त सम्बन्धित विषयमा १ वर्ष कार्य अनुभवीलाई ग्राह्यता
६. लजिस्टिक एसिस्टेन्ट १ +2  उतिर्ण व्यवस्थापन सम्बन्धित विषयमा १ वर्ष कार्य अनुभवीलाई ग्राह्यता

सम्पर्क मिति : २०७२।०५।०४
परीक्षा मिति : २०७२।०५।०५
परीक्षाफल प्रकाशनः : २०७२।०५।०६
परीक्षाको किसिम : लिखित र अन्तर्वार्ता
प्राथमिकता :  कार्यअनुभव भएका, पछाडि पारिएका, दलित, महिलाहरुलाई प्राथमिकता दिइने छ ।
तलव :  तलव सुविधा संस्था र साझेदार निकायको नियमानुसार हुनेछ ।

पदपूर्ति समिति
परिवर्तनका लागि प्रतिवद्ध समाज (कोसोक) नेपाल

About The Author

Loading...

अन्य समाचारहरु: