Mon. Aug 19th, 2019

सूचना तथा संचार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मिति २०७६ श्रावण ५ गतेको निर्णय अनुसार यस धादिङ जिल्लाका भूकम्प पीडितका सम्बन्धमा तपसिल बमोजिम गर्नु गराइनुपर्ने...

नीलकण्ठ नगरपालिकाको आ.ब. ०७६/०७७ को नीति, कार्यक्रम र बजेट आगामी आषाढ १० गते प्रस्तुत हुन अघि सरोकारवाला सबै राजनीतिक पार्टी,...

3 min read

Integrated Community Development Campaign (ICDC-Nepal) Neelkantha Municipality -3 BagaichaDhadingbensi, Dhading Integrated Community Development Campaign (ICDC-Nepal) is a non-profit making, non...

1 min read

यस धुनिवेशी नगरपालिकाको निम्न अनुसारको पदमा देहायको संख्या र योग्यता भएको नगर प्रहरी कर्मचारी करारमा राख्नु पर्ने भएकाले धुनिवेशी नगरपालिकामा...

धादिङ जिल्लाको नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ३ पुछारबजारमा सञ्चालनमा रहेको होटक जीविका एण्ड हुक्काबारलाई २ जना वेटरको आवश्यक परेकाले इच्छुक...