Wed. Oct 27th, 2021

धादिङ अस्पतालबाट क–कस्ले पाउँछ उपचारमा छुट ?

धादिङ

धादिङ अस्पतालको सामाजिक सेवा एकाइ मार्फत अस्पतालमा आउने विरामीहरु गरिब असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति , जेष्ठ नागरिक लैङ्गिक हिंसा पिडित (बालबालिका सहित) म .स्वा.से, शहिद परिवार प्राकृतिक प्रकोप भूकम्प बाढी पहिरो आगलागिबाट पिडित प्रहरीले ल्याएका थुनुवा , दुर्घटनामा परेका आकस्मीक विरामी (अभिभावक नभएको ) र कुपोषित बालबालिकालाई आंशिक तथापूर्ण छुट प्रदान गरिने

१ सम्बन्धित वडा वा गा. पा बाट गरिब पहिचान गरिएको सिफारिस पत्र
२ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा अपाङ्गता परिचय पत्र
३ जेष्ठ नागरिकहरुको हकमा जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र
४ महिला स्वास्थ्य स्वयसेविकाहरुको हकमा म स्वा से परिचय पत्र
५ शहिद परिवारको सदस्य परिचय खुल्ने परिचय पत्र ।
६ नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि
७ थुनुवा हो भनि प्रहरी कार्यलयबाट प्राप्त पत्र

माथि उल्लिखित कागज पत्रका आधारमा विरामीको अवस्था हेरी पूर्ण वा आंशिक छुटको व्यवस्था गरिने छ ।

स्वास्थ्य कार्यालय धादिङ

Loading...