Wed. Oct 27th, 2021

कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सहयात्री समाज नेपालको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशन मितिः २०७८।०४।०४

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका र हेफर प्रोजेक्ट नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सहयात्री समाज नेपालद्वारा “कृषि तथा पशु उद्यमशिलता विकास परियोजना” संचालनका लागि तपशिलमा उल्लेखित पदका कर्मचारीहरुको आवश्यकता भएकाले यो सुचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिनभित्र दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।
१. आवश्कता सम्वन्धी विवरण :
क) पद : यूवा उद्यमशिल सहजकर्ता (Youth Enterprise Facilitator)
पद संख्या : १ (एक) जना
न्युनतम योग्यता र कार्यानुभव :
 व्यवस्थापन संकाय/समाज शास्त्र विषयमा स्नातक तह उतिर्ण गरी २ वर्ष सामुदायिक विकास तथा बाख्रा, दुध, र तरकारीको मुल्य श्रंखलामा काम गरेको अनुभव भएको वा व्यवस्थापन संकाय/समाज शास्त्र विषयमा +२ उर्तिण गरी ४ वर्ष सामुदायिक विकास तथा बाख्रा, दुध, र तरकारीको मुल्य श्रंखलामा काम गरेको अनुभव भएका
 उद्यमशिल विकास सम्वन्धि तालिम लिएको दिएको ।
 कृषि र पशुमा आधारीत व्यवसायीक तालिम तथा व्यवसायीक योजना निर्माण सम्वन्धि अनुभव ज्ञान सीप भएको ।
 कृषि तथा पशु वस्तुमा आधारीत व्यवसाय तथा उद्यमशीलतामा महिला तथा यूवाहरुको सहभागिता र सामाजिक परिचालनमा विशेष दक्षता भएको ।
 स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवालासंग समन्वय र सहकार्य गरी कार्य गर्न सक्ने ।
 कम्प्युटर सम्वन्धी (micro-soft word, excel, power point, internet) दक्षता भएको ।
 मोटरसाईकल चलाउने सीप तथा लाईसेन्स भएको

निवेदन पेश गर्ने मिति , स्थान र आवश्यक कागजात,
निबेदनको साथमा आफ्ना शैक्षिक प्रमाण पत्र, नागरिकता, कार्य अनुभवको प्रतिलिपी ,र वायोडाटा (सि. भि.) अनिबार्य रुपमा पेश गनु पर्ने छ ।
सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन वा २०७८ साउन १० गते ५ बजे सम्म मात्र
सहयात्री समाज नेपालको कार्यालय, सुन्दर नगर धादिङ वा सम्पर्क कार्यालय सल्यानटार
सम्पर्क नं. : ०१०५२१३४४, ९८५११०१७१४
दरखास्त संस्थाको मुख्य कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने छ ।

परिक्षाको किसिम : लिखित र मौखिक दुबै ।
नोट : प्रारम्भीक छनौटमा परेका उम्मेद्वारहरुलाई मात्र लिखित परिक्षामा समावेश गराईनेछ । रित नपुगेका, म्याद नाघि आएका दरखास्त उपर कुनै कारवाही गरिने छैन ।

Loading...

अन्य समाचारहरु: